Kostenmanagement- en advies

Kostenmanagement- en advies

Binnen het strategisch vastgoedbeleid komt u voor keuzes te staan met betrekking tot uw vastgoed. Gaan we objecten afstoten, of juist niet? De objecten die we niet gaan afstoten, wat gaan we daar mee doen? Herbestemmen? Renoveren? Slopen en nieuwbouw plegen? Dit hangt samen met diverse criteria, waaronder natuurlijk ook het financieel plaatje. 

Goede kostenbeheersing begint bij een goede budgettering. De investeringskosten van uw project zullen voornamelijk de grondkosten, de bouwkosten en de advieskosten zijn. Op basis van een duidelijk beeld van deze kosten kan er gestuurd worden op de meest interessante optie, bijvoorbeeld sloop / nieuwbouw of juist renovatie? Daarna kan er kostentechnisch gestuurd worden op ontwerp, planning en kwaliteit. De kosten zijn met name aan de voorkant van het proces te beïnvloeden, zodoende is het van groot belang om al snel realistische ramingen op te stellen.

Nadat de eerste keuzes zijn gemaakt en het budget is vastgesteld, is het zaak om de kosten binnen de budgetkaders te houden. Ten behoeve van deze kostenbeheersing zullen wij u financieel door iedere fase in het bouwproces leiden waarbij het ontwerp binnen de budgetkaders blijft.

Vanzelfsprekend kan maatwerk geleverd worden. Een opsomming van voorkomende werkzaamheden is de volgende:

 • Haalbaarheidsonderzoeken: van projecten en programma’s door het opstellen van ramingen en deze te rapporteren in de vorm van een rapportage / kostennota; 
 • Budgettering: goede kostenbeheersing begint bij een goede budgettering. Deze budgettering kan geraamd worden aan de hand van een ‘Programma van Eisen’ (PvE) of een schetsontwerp; 
 • Budgetbewaking: het is zaak de beoogde kwaliteit binnen de kaders van het budget te realiseren door iedere fase af te sluiten met een ontwerp binnen de afgestemde budgetkaders; 
 • Bouwkostenbegrotingen: op basis van ontwerpen; 
 • Investeringskostenbegrotingen: zodat alle kosten inzichtelijk worden; 
 • Grondexploitatie modellen opstellen of beoordelen; 
 • Opstalexploitatie modellen opstellen of beoordelen; 
 • Directie-/detail-/bestekbegrotingen opstellen; 
 • Second opinion op alle kostenramingen / begrotingen / aanbiedingen / kosten opgaven; 
 • Het beoordelen van aanbiedingen / begrotingen van aannemers; 
 • Controle en afstemming meer- en minderwerk; 
 • Nacalculaties maken en op basis van nacalculaties kostennormen ontwikkelen en rekenmodellen maken; 
 • Risicomanagement inzake financiële waarden invullen.

Gerelateerde diensten: projectmanagement- en beheeruitvoeringsbegeleiding