Ventilatiescan (Covid-19)

Ventilatiescan (Covid-19)

Wij verzorgen voor u een "ventilatie quickscan" en brengen in kaart waar risico's liggen en geven daarbij gepast advies! 

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat goede ventilatie en juist gebruik van de technische installaties de verspreiding van het coronavirus tegen. Daarnaast zijn er richtlijnen m.b.t. het gebruik van installaties (recirculatie vermijden, tijdig opstarten e.d.). Wij brengen het ventilatieconcept en het gebruik hiervan in kaart en toetsen dit aan het Bouwbesluit en de NEN 8087 - Ventilaitie van gebouwen en uitvraagde richtlijnen m.b.t. gebruik. Onze inspecteurs voorzien u van een advies op maat. Wij verrichten deze inspectie voor diverse opdrachtgevers zoals SPCO Groene Hart, Pluryn, Nationale Nederlanden, SGZ, gemeente Zeist etc. 

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op via 073-5442006.