Cursus installatietechniek

Cursus installatietechniek voor bouwkundigen

Cursus basis installatietechniek en contracten voor bouwkundigen.

Doelgroep
De cursisten waarvoor deze cursus is bestemd hebben over het algemeen een andere achtergrond dan installatietechniek, bijvoorbeeld bouwkunde of facilitaire dienstverlening.

Doel van de cursus
Doel van de cursus is de doelgroep meer kennis mee te geven op het gebied van installatietechniek en contracten. Vooral op het gebied van installatie herkenning, werking en gebreken herkenning. Na de cursus kunnen deelnemers installaties herkennen, snappen ze de opbouw en werking van de installaties en kunnen ze veelvoorkomende gebreken herkennen.

Voorkennis
Van de cursisten wordt verwacht dat ze bekend zijn met de NEN 2767. Dat ze weten wat een ernstig, serieus en gering gebrek is en hoe ze omvang van gebreken kunnen bepalen.

Inhoud van de cursus
Tijdens het theoriegedeelte wordt kort de NEN 2767 aangehaald, puur om aan te geven wat de verschillen in gebruik zijn betreffende installatietechnische en bouwkundige elementen. Vervolgens worden in de cursus de installatietechnische elementen besproken:

 • Warmte-opwekking
 • Afvoeren
 • Water
 • Gas
 • Koude-opwekking
 • Warmte-distributie
 • Luchtbehandeling
 • Regeling klimaat
 • Verlichting
 • Beveiliging
 • Transport

De opbouw en werking van de installaties wordt kort toegelicht. Tevens wordt er kennis bijgebracht met betrekking tot het herkennen van veel voorkomende gebreken. Als er specifiek op zaken moet worden gelet als keuringen, logboeken en dergelijke dan wordt dat ook aangestipt en toegelicht.

Onderhoudscontracten installaties
Voor het onderhoud van installaties zijn vaak contracten afgesloten met onderhoudspartijen. Er zijn verschillende soorten onderhoudscontracten, een inspannings-/activiteitencontract en een prestatiecontract bijvoorbeeld. Deze vormen zullen kort worden toegelicht.

Tijdens de cursus zullen handvatten worden gegeven betreffende het controleren van de onderhoudspartijen op de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden.

Waar
'In company' (tot circa 10 personen).

Duur
1 dag, van 09.00 tot 16.30 uur.

De cursus wordt gegeven door een gecertificeerd RVB-BOEI Inspecteur/Adviseur met zeer veel ervaring op het gebied van installatietechniek en onderhoudscontracten.

U ontvangt:

 • Cursusmateriaal 
 • Bewijs van deelname 

Voor meer informatie over de cursus kunt u contact opnemen met tel: 073-5442006 of via info@safeconsult.nl

Gerelateerde diensten: InstallatiebeheerCursusaanbod