DMOP

Duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP)

Beheer en onderhoud van gebouwen staat op dit moment vaak nog los van duurzaamheid. Hierbij valt vooral te denken aan energiebesparing en binnenmilieuverbetering. Zonde, want bij de planning en uitvoering van het meerjarig onderhoud liggen volop mogelijkheden om de duurzaamheid van gebouwen te verbeteren. Door onderhoud en beheer te combineren met energiebesparing en binnenmilieuverbetering, resulteert dit in concrete kostenbesparing!

Belangrijk gegeven is dat er niet alleen naar investerings- en onderhoudskosten gekeken wordt, maar vooral naar exploitatiekosten. Per bouwkundig element of gebouwgebonden installatie wordt er een bredere, duurzamere afweging gemaakt en wordt er niet alleen gekeken naar reparatie of vervanging vanuit het onderhoudsoogpunt. Zo wordt er bijvoorbeeld bij de vervanging van kozijnen ook aan beter isolerend glas of aan ventilatievoorzieningen gedacht, of bij de vervanging van een Cv-installatie wordt er overwogen om een meer energie-efficiënter systeem voor warmte-opwekking te plaatsen. Door niet alleen vanuit de “onderhoudsgedachte” maar ook vanuit de “duurzaamheidsgedachte” te kijken naar reparaties en vervangingen, komen er alternatieve technieken of producten in beeld die anders buiten beschouwing zouden blijven. Sterker nog: componenten met een zeer slecht energetisch rendement of hoge onderhoudskosten worden zelfs eerder vervangen.

Door gebouwgebonden onderhoudsactiviteiten te combineren met duurzaamheidsactiviteiten en door de juiste afweging te maken tussen: de (netto contante) waarde van energiebesparing en binnenmilieuverbetering, de restwaarde van het “oude” element en de investeringswaarde van een “nieuw” element, kan er bepaald worden wat het “optimale return on investment” is. En dat hoeft lang niet altijd om grote investeringen en lange terugverdientijden te gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vervanging van halogeen verlichting naar LED verlichting. 

De voordelen van duurzaam onderhoud en beheer:

  • Verlaging van de totale exploitatielasten 
  • Waarde- en kwaliteitsverbetering van het gebouw en levensduurverlenging 
  • Prettiger verblijf- of werkklimaat met lager ziekteverzuim en hogere productiviteit
  • Imago- of identiteitsverbetering van het bedrijf

Door duurzaamheidsaspecten te combineren met regulier onderhoud:

  • Borging van het uitvoeren van duurzame maatregelen 
  • Lagere kosten voor planning en uitvoering 
  • Minder impact voor gebouwgebruiker
  • Positievere financiële business case voor het totale onderhoud

Afbeelding hierboven: Voorbeeldweergave van de cashflow van een duurzaam meerjaren onderhoudsplan

Gerelateerde diensten: Energie advies, EED-AuditEPA-U